Kategorier
Fertilitet-behandling

Fertilitetsklinik Stockholm – tips och råd 

Att få egna barn är långt ifrån den självklarhet som många vill göra gällande och som många tror. Många heterosexuella par lider av ofrivillig barnlöshet och man uppskattar att det rör sig om mellan 10-15 procent av alla mak/kvinna par som finns i Sverige. 

Med ofrivillig barnlöshet menas att man har försökt att få barn i över ett år utan att lyckas. I dessa fall står man inför några val. Antingen fortsätter man att försöka på egen hand eller också så tar man professionell hjälp och bokar en tid hos en fertilitetsklinik i Stockholm. Den ofrivilliga barnlösheten kan ha sin förklaring i både medicinska eller fysiologiska skäl. 

Oavsett vilket så kan det finnas en väg framåt. Genom att boka en tid hos en fertilitetsklinik i Stockholm så kan ni som heterosexuellt par ta ett stort steg mot att bli gravida och få ett eget barn. Ett initialt möte där ni sitter ned tillsammans med en utbildad och erfaren läkare utgör startskottet. 

En skräddarsydd behandling skapas 

Vid detta möte går man igenom ert gemensamma liv, eventuell sjukdomshistoria och försöker hitta en orsak till varför ni inte får barn. Detta följs upp genom undersökningar av både mannen och kvinnan. Kvinnan undersöks både gynekologiskt och med hjälp av ultraljud – mannens spermier blir i sin tur undersökta för att se om dessa håller en god kvalitet. 

Utifrån svaren på dessa undersökningar så kan sedan en fertilitetsklinik i Stockholm ta fram en individuell och personligt skräddarsydd plan för behandling. Hur denna ser ut – IVF, fertilitetsbehandlingar med donerade spermier eller exempelvis inseminationer – är, som sagt, individuellt och baserat på den problematik som är bakomliggande. 

Samma sak kan givetvis också sägas om resultatet av en behandling. Det finns aldrig en garanti för att man i slutändan får ett eget barn – men klart står att chanserna ökar rejält genom att man tar professionell hjälp hos en fertilitetsklinik i Stockholm.