Kategorier
Juridik

Ta hjälp med att upprätta ett aktieägaravtal

Man kan aldrig spå i framtiden. Denna sanning gäller såväl i det privata som för exempelvis företag. Ett aktiebolag kan ha förväntningar och förhoppningar vad gäller framtida vinster och resultat – men aldrig veta säkert. Det man däremot kan göra är att säkerställa vad som ska ske vid olika scenarion. Något som man gör genom att upprätta ett aktieägaravtal.

Ett aktieägaravtal kan innehålla väldigt många olika klausuler och skilja sig rejält från andra. Det handlar inte om någon offentlig handling, utan det är ett avtal som endast berör de parter som signerar det. Ser man till ett aktieägaravtal så ska ett sådant tas fram tillsammans med en affärsjurist som, tillsammans med berörda parter, dels tar fram vad avtalet ska innehålla och som dels också kan komma med värdefull input kring vad man inte får missa och vad man ska tänka på.

Givetvis så är det också viktigt att samtliga parter ges en chans att själva komma med förslag om vad som ska inkluderas i det aktieägaravtal man sedermera ska signera.

Ett aktieägaravtal minskar risken för konflikter

Aktieägarnas intressen, mål och syften måste alltid klargöras i ett aktieägaravtal – och samma sak gäller för vilka rättigheter respektive skyldigheter man har. På det stora hela så är ett aktieägaravtal så när man kan komma en garant för att undvika framtida missförstånd och konflikter mellan exempelvis grundarna av ett aktiebolag.

Man vet vad som gäller i framtiden och får tydliga ramar att förhålla sig till. Ett aktieägaravtal tar bort de Men och Om som annars kan leda till att konflikter och tvister uppstår. Gällande det senare så är det också vanligt att en mekanism för hur sådana ska hanteras förs in i avtalet. Det kan då exempelvis handla om medling.

Vanliga detaljer i ett aktieägaravtal

Som ovan nämnt så är ett aktieägaravtal ingen offentlig handling och kan därför också se olika ut beroende på vilket aktiebolag som upprättat det. Vanligt förekommande i olika aktieägaravtal är emellertid klausuler som exempelvis handlar om bestämmande, om hur vinsten ska fördelas, om rösträtt samt om vad som händer om någon vill sälja sina aktieposter.

Det senare kan även komma med en konkurrensklausul där man klargör att en person inte – inom en viss tid – kan börja hos en konkurrerande firma eller starta ett eget aktiebolag inom samma område. Många bolag säkerställer även vad som ska gälla vid exempelvis ett dödsfall eller en skilsmässa och hur aktierna då ska fördelas.

Ju mer man tänker igenom ett aktieägaravtal, desto tydligare stakas riktningen för företaget ut. Att anlita en jurist inom affärsjuridik är ett bra första steg att ta mot att skapa en klarare framtid.

Kategorier
Juridik

När behöver jag en advokat?

I samband med att man misstänks för ett brott som kan leda till fängelse i minst sex månader så har man rätten till en offentlig försvarare. Detta innebär att Tingsrätten utser en advokat som för ens talan i rätten. Det är en grundbult i vårt demokratiska och rättssäkra samhälle: alla ska, oavsett kön, bakgrund eller inkomst, kunna få en rättvis rättslig prövning och en advokat är något som möjliggör detta.

Man kan även lämna in en egen ansökan om offentlig försvarare och genom detta välja en advokat som man anser bättre lämpad att sköta försvaret. Här måste emellertid den ansökan godkännas av Tingsrätten, men det är ytterst sällsynt att man nekas detta.

Är man misstänkt, anhållen eller häktad för vapenbrott, sexualbrott, narkotikabrott eller exempelvis mord, eller misshandel och står inför ett straff som kan leda till ett fängelsestraff om minst sex månader så är det således ett läge där man kommer att komma i kontakt med en advokat genom rätten till en offentlig försvarare och där dennes arvode bekostas av statliga medel. Man behöver inte betala ur egen ficka, men blir man döms då kommer man att tvingas betala tillbaka – till staten – delvis eller det fulla beloppet.

Målsägandebiträde – välj en advokat

En advokat kan även behövas om man står på andra sidan och där man blivit utsatt för ett brott. Då kallas man för målsägande och man kommer genom detta att bli förhörd av polis samt i samband med rättegången. Som målsägande har man rätt till en målsägandebiträde och detta i form av en jurist eller advokat som deltar vid alla förhör och som bidrar med sin kunskap och expertis i alla rättsliga frågor. Även här bekostas arvodet av staten och man betalar ingenting som målsägande. Det är viktigt av flera olika skäl att man anlitar en advokat för detta och det gäller oavsett vilket brott man blivit utsatt för.

Ser man till exempelvis sexualbrott så blir det extra viktigt. Många kvinnor som utsatts för sexualbrott upplever att man inte blir tagen på allvar. Frågor kan komma att handla om vad man hade på sig, hur mycket man druckit samt om hur den sexuella historiken ser ut – både i samband med polisförhör och i samband med att den misstänktes advokat frågar ut en i rätten. Dessa frågor är irrelevanta och kan med lätthet avledas av det målsägandebiträde man valt.

Denne advokat fungerar dessutom som ett stort stöd genom hela processen och blir en axel att både luta sig – och gråta ut – mot då det stormar som värst. Genom att anlita en erfaren advokat som målsägandebiträde så ökar chansen att man får rättslig upprättelse genom en fällande dom.