Kategorier
Juridik

Arvstvist är en tråkig situation där man oftast behöver juridisk hjälp

Vad är en arvstvist egentligen? När någon avlidit finns det oftast personer som har intresse av att få ärva ägodelar. Alla är inte alltid överens om hur.

Det finns många tråkiga ord i svenska språket och vissa är tråkiga av väldigt speciella anledningar. Arvstvist är ett sådant ord. När en närstående avlider har man som anhörig en stor förlust att handskas med rent känslomässigt. Det finns också gott om praktiska och juridiska problem som behöver hanteras och lösas. Är det sedan också så att alla i släkten inte är överens om fördelning av tillgångar har man en arvstvist att lösa.

Det är beklagligt att en sådan situation ska uppstå. Det är bara att konstatera att så skett och att problemet behöver lösas. Gärna smidigt och snabbt och lösningen får gärna vara sådan att ingen känner sig bitter och förfördelad. Går det ens? Ibland är det tveksamt men en sak är helt säker. Man behöver anlita juridisk hjälp och det får gärna ske så snart som möjligt.

En arvstvist kan bli lång och komplicerad

Oftast är lagen mycket klar och lättolkad vad gäller arv. Det finns en etablerad tågordning hur man ska förfara efter en persons bortgång. En bouppteckning behöver upptecknas inom en inte alltför lång tidsrymd – närmare bestämt tre månader efter dödsfallet. Där ska alla tillgångar och skulder i dödsboet noteras och tas upp. Sedan ska dessa tillgångar fördelas enligt lagen och eventuellt enligt ett giltigt testamente.

Om ingen har något att invända behöver man enbart konstatera detta och sedan kan hela processen avslutas. Däremot kan personer anse sig vara arvsberättigade av olika anledningar och alltså inleda en arvstvist. Med mer eller mindre giltiga skäl. Att anlita specialister på arvstvist i denna situation är nödvändigt för att arv ska kunna fördelas enligt en avlidens önskemål.