Kategorier
Juridik

När behöver jag en advokat?

I samband med att man misstänks för ett brott som kan leda till fängelse i minst sex månader så har man rätten till en offentlig försvarare. Detta innebär att Tingsrätten utser en advokat som för ens talan i rätten. Det är en grundbult i vårt demokratiska och rättssäkra samhälle: alla ska, oavsett kön, bakgrund eller inkomst, kunna få en rättvis rättslig prövning och en advokat är något som möjliggör detta.

Man kan även lämna in en egen ansökan om offentlig försvarare och genom detta välja en advokat som man anser bättre lämpad att sköta försvaret. Här måste emellertid den ansökan godkännas av Tingsrätten, men det är ytterst sällsynt att man nekas detta.

Är man misstänkt, anhållen eller häktad för vapenbrott, sexualbrott, narkotikabrott eller exempelvis mord, eller misshandel och står inför ett straff som kan leda till ett fängelsestraff om minst sex månader så är det således ett läge där man kommer att komma i kontakt med en advokat genom rätten till en offentlig försvarare och där dennes arvode bekostas av statliga medel. Man behöver inte betala ur egen ficka, men blir man döms då kommer man att tvingas betala tillbaka – till staten – delvis eller det fulla beloppet.

Målsägandebiträde – välj en advokat

En advokat kan även behövas om man står på andra sidan och där man blivit utsatt för ett brott. Då kallas man för målsägande och man kommer genom detta att bli förhörd av polis samt i samband med rättegången. Som målsägande har man rätt till en målsägandebiträde och detta i form av en jurist eller advokat som deltar vid alla förhör och som bidrar med sin kunskap och expertis i alla rättsliga frågor. Även här bekostas arvodet av staten och man betalar ingenting som målsägande. Det är viktigt av flera olika skäl att man anlitar en advokat för detta och det gäller oavsett vilket brott man blivit utsatt för.

Ser man till exempelvis sexualbrott så blir det extra viktigt. Många kvinnor som utsatts för sexualbrott upplever att man inte blir tagen på allvar. Frågor kan komma att handla om vad man hade på sig, hur mycket man druckit samt om hur den sexuella historiken ser ut – både i samband med polisförhör och i samband med att den misstänktes advokat frågar ut en i rätten. Dessa frågor är irrelevanta och kan med lätthet avledas av det målsägandebiträde man valt.

Denne advokat fungerar dessutom som ett stort stöd genom hela processen och blir en axel att både luta sig – och gråta ut – mot då det stormar som värst. Genom att anlita en erfaren advokat som målsägandebiträde så ökar chansen att man får rättslig upprättelse genom en fällande dom.