Kategorier
Allmänt

Hälsokontroller Stockholm – få nycklar till ökat välmående

Vi lever i en tid där allting går väldigt fort. Vi hämtar information på nolltid, vi förväntar oss att alla personer ska hålla ett visst tempo och vi saknar ofta tålamod med saker som går långsamt. Detta gör att vi aldrig riktigt ges ett tillfälle att andas och hitta harmoni i vardagen. Vi lever på högvarv och i kombination med att vi hela tiden jämför oss med andra så skapas det krav på prestation: vi ska vara perfekta – i alla led. Vi ska träna, vi ska hinna vara de absolut bästa föräldrarna och vi ska utöver detta även vara grymma medarbetare som hela tiden siktar mot toppen. 

Jobb blir vardag – vardag blir jobb. Att de linjerna suddats ut skapar än mer stress och press. Vi kopplar inte bort jobbet under våra lediga stunder och detta kan få direkt förödande konsekvenser. Varningsklockorna finns där, men då uppfattar dessa eller tar dem på allvar. Därför ser man att utbrändhet, ångest, depressioner och andra psykiska problem hela tiden ökar. Detsamma gäller för den fysiska statusen. Vi i västvärlden mår sämre än någonsin rent fysiskt. 

Hälsokontroller i Stockholm ger tydliga svar gällande övervikt, fetma, dåliga värden på både blod och lever, högt blodtryck och hög puls. Våra kroppar är gjorda för rörelse, men dagens stillasittande jobb tillfredsställer inte detta behov på ett naturligt sätt. Att vi dessutom äter sämre än någonsin tidigare tar även det ut sina spår – folk i gemen hinner inte laga mat från grunden: det är bättre att köpa halvfabrikat och både tillaga och äta snabbt. Det handlar om onda cirklar som måste brytas. Frågan är hur? 

Hälsokontroller i Stockholm är ett startskott 

Vi nämnde hälsokontroller ovan och det är långt ifrån en slump att fler och fler privatpersoner och fler och fler företag börjat snegla åt sådana. Hälsokontroller i Stockholm ger tydliga svar på hur man mår rent fysisk, men även hur man mår mentalt. 

Det senare innebär att man ges en möjlighet att diskutera med en terapeut hur man mår, hur man upplever stress och om man exempelvis känner problem med nedstämdhet eller ångest, om man har sömnproblem och om det exempelvis finns något typ av självmedicinering med i bilden. Det senare kan exempelvis innebära att man dricker lite för mycket alkohol för att ta udden av det onda och det som trycker en. Vilket sällan är en bra lösning. Skulle man vid ett sådant samtal uppvisa problematik så erbjuds man också hjälp i form av vidare samtal med en terapeut inom KBT. Det gör skillnad. 

Samma sak gäller för den fysiska delen. Vad händer om du exempelvis har för högt blodtryck, visar risker för diabetes eller där du exempelvis har levervärden som inte är bra? Här ges du framförallt en perfekt möjlighet att förändra ditt liv. Problemen är upptäckta i tid och du kan exempelvis söka dig till den vanliga sjukvården för mer ingående undersökningar och åtgärder i syfte att bli bättre. De problem som upptäcks har upptäcks i tid och just den detaljen är ofta avgörande. Hälsokontroller gör skillnad och skapar ett bättre välmående. Både hos privatpersoner och för företag som kan starta ett förändringsarbete inom sfären för den arbetsmiljö de erbjuder. Det gör att exempelvis kostsamma sjukdagar kan förhindras i framtiden.