Kategorier
Allmänt

Målare Stockholm – så lyckas du med ditt måleri

Många som vill måla om hemma gör det med helt fel inställning. Man vill bli klar och man vill bli det så fort som möjligt. Vilket är logiskt sett till att en målning för med sig enorma fördelar och att det har en förmåga att totalt förändra uttrycket i en bostad – till en ganska rimlig peng dessutom. Felet ligger i att man inte kan påskynda ett måleriprojekt och att det, helt enkelt, måste ta den tid det tar. 

För att lyckas så måste man måla lite som en riktig målare i Stockholm gör och ta lärdom av hur riktiga proffs tar sig an ett projekt. Det finns några tydliga detaljer som sticker ut om man jämför hur en lekman arbetar med hur en professionell målare i Stockholm gör det. Låt oss titta på några uppenbara detaljer: 

Så agerar en målare i Stockholm 

  • Planering och grundarbete. En målare i Stockholm planerar projektet från grunden. Vilket innebär att han har all utrustning, alla verktyg och allt annat som krävs för att lyckas. Inte sällan så kan privatpersoner glömma olika saker och tvingas åka fram och tillbaka mellan hem och bygghandeln. Vilket, så klart, gör att allt tar längre tid. En målare i Stockholm lägger även ner väldigt mycket tid på att täcka exempelvis golv, tak och lister så att inget spill hamnar över dessa. Därefter kommer det absolut viktigaste – Grundarbetet. 
  • Grundarbetet: Ser man till hur privatpersoner agerar i samband med att en yta ska förberedas så handlar det mest om lite pliktskyldigt skrapande och slipande. Man spacklar igen håligheter och slipar bort kanter. Det stora fokuset ligger på att få börja måla. En målare i Stockholm däremot – han vet vikten av förbereda ytan. Rent konkret så kan man översätta detta till att målaren lägger 80% av tiden på att slipa, spackla, tvätta och grundmåla väggen. Du som lekman kanske disponerar 20% av din tid på detta. Däri ligger den största skillnaden. 
  • Målningen. En målare arbetar metodiskt och med rätt verktyg. Roller för de större ytorna, pensel längs med lister och kanter och en hörnsugga vid hörnen. Bakom exempelvis elementen så används en speciell roller som ger tillåtelse att komma åt och göra snyggt. Privatpersoner kör på med rollern så långt det bara är möjligt och använder penseln endast i nödfall. Det skapar ytor som blir ojämnt målade och där man ser flammor, fläckar och andra misstag lite varstans. Inte sällan så blir även en privatperson desorienterad: man glömmer var man målat och det innebär tjocka lager på vissa ställen – och lövtunna sådana på andra. Mycket av detta kan detekteras till det faktum att man målar på kvällen och saknar riktig belysning. 

Avslutningsvis så ser en målare även till att måla till dess att väggen är helt färdig. Många privatpersoner nöjer sig med ett- eller två varv – men det kan krävas betydlig fler än så. Målning måste få ta tid och färgen måste, hur trist det än må vara, torka mellan varven. En annan sak som en målare alltid gör är att direkt ta bort täcktejp från listerna. Den bränner fast annars och det innebär en massa extrajobb. Så, med dessa jämförelser och tips till hands så hoppas vi att du nästa gång målar som en riktig målare i Stockholm och får samma perfekta resultat som en sådan. Lycka till! 

Kategorier
Allmänt

Hälsokontroller Stockholm – få nycklar till ökat välmående

Vi lever i en tid där allting går väldigt fort. Vi hämtar information på nolltid, vi förväntar oss att alla personer ska hålla ett visst tempo och vi saknar ofta tålamod med saker som går långsamt. Detta gör att vi aldrig riktigt ges ett tillfälle att andas och hitta harmoni i vardagen. Vi lever på högvarv och i kombination med att vi hela tiden jämför oss med andra så skapas det krav på prestation: vi ska vara perfekta – i alla led. Vi ska träna, vi ska hinna vara de absolut bästa föräldrarna och vi ska utöver detta även vara grymma medarbetare som hela tiden siktar mot toppen. 

Jobb blir vardag – vardag blir jobb. Att de linjerna suddats ut skapar än mer stress och press. Vi kopplar inte bort jobbet under våra lediga stunder och detta kan få direkt förödande konsekvenser. Varningsklockorna finns där, men då uppfattar dessa eller tar dem på allvar. Därför ser man att utbrändhet, ångest, depressioner och andra psykiska problem hela tiden ökar. Detsamma gäller för den fysiska statusen. Vi i västvärlden mår sämre än någonsin rent fysiskt. 

Hälsokontroller i Stockholm ger tydliga svar gällande övervikt, fetma, dåliga värden på både blod och lever, högt blodtryck och hög puls. Våra kroppar är gjorda för rörelse, men dagens stillasittande jobb tillfredsställer inte detta behov på ett naturligt sätt. Att vi dessutom äter sämre än någonsin tidigare tar även det ut sina spår – folk i gemen hinner inte laga mat från grunden: det är bättre att köpa halvfabrikat och både tillaga och äta snabbt. Det handlar om onda cirklar som måste brytas. Frågan är hur? 

Hälsokontroller i Stockholm är ett startskott 

Vi nämnde hälsokontroller ovan och det är långt ifrån en slump att fler och fler privatpersoner och fler och fler företag börjat snegla åt sådana. Hälsokontroller i Stockholm ger tydliga svar på hur man mår rent fysisk, men även hur man mår mentalt. 

Det senare innebär att man ges en möjlighet att diskutera med en terapeut hur man mår, hur man upplever stress och om man exempelvis känner problem med nedstämdhet eller ångest, om man har sömnproblem och om det exempelvis finns något typ av självmedicinering med i bilden. Det senare kan exempelvis innebära att man dricker lite för mycket alkohol för att ta udden av det onda och det som trycker en. Vilket sällan är en bra lösning. Skulle man vid ett sådant samtal uppvisa problematik så erbjuds man också hjälp i form av vidare samtal med en terapeut inom KBT. Det gör skillnad. 

Samma sak gäller för den fysiska delen. Vad händer om du exempelvis har för högt blodtryck, visar risker för diabetes eller där du exempelvis har levervärden som inte är bra? Här ges du framförallt en perfekt möjlighet att förändra ditt liv. Problemen är upptäckta i tid och du kan exempelvis söka dig till den vanliga sjukvården för mer ingående undersökningar och åtgärder i syfte att bli bättre. De problem som upptäcks har upptäcks i tid och just den detaljen är ofta avgörande. Hälsokontroller gör skillnad och skapar ett bättre välmående. Både hos privatpersoner och för företag som kan starta ett förändringsarbete inom sfären för den arbetsmiljö de erbjuder. Det gör att exempelvis kostsamma sjukdagar kan förhindras i framtiden.