Kategorier
Bygg

Nyckelfärdiga hus – ett enklare alternativ

Vi har under flera år negligerat det faktum att vi har en växande befolkning och att detta medför att antalet bostäder också måste byggas i en takt som gör att alla har någonstans att bo. Sverige har inte alls byggt i den takt man kunnat önska och detta visar sig idag i form av högre bostadspriser.

Detta har primärt synts i större städer och då gällande bostadsrätter, men under senare år har man även kunnat se detta i mindre städer. Där man tidigare kunnat köpa en villa för runt miljonen så kostar den idag det dubbla – minst. Här är då frågan om det är värt det eller om man tjänar på att istället bygga en ny villa och genom detta också en möjlighet att kunna skapa det boende man alltid drömt om? Idag ser man att det senare alternativet blivit allt vanligare – mycket tack vare de nyckelfärdiga hus som finns på marknaden.

Att välja nyckelfärdiga hus ger en avsevärt mycket enklare resa från start till mål. Man kan välja nyckelfärdiga hus i alla storlekar, i de flesta material och i väldigt många olika modeller – enplansvillor, hus i två plan, villor i ett plan med loft, exempelvis – och rent interiört så finns det hur många olika alternativ som helst. Du kan välja kök, badrum, planlösning, ytskikt och så vidare. Allt handlar om vilken budget du har samt vilken leverantör av nyckelfärdiga hus du väljer. Vilket idag är något svårare än tidigare då det finns väldigt många aktörer på marknaden. Hur ska man då agera för att hitta rätt i denna djungel?

Hitta rätt leverantör av nyckelfärdiga hus

Att investera i ett nytt hus kommer utan tvekan att vara den tyngsta investeringen man tar i livet. Detta ställer krav på att man väljer rätt leverantör och att man har rätt hantverkare anlitad för uppresandet av det nyckelfärdiga hus man köpt – samt givetvis för allt interiört arbete. Vi tänkte gå igenom några viktiga punkter i hur du kan säkerställa en högre kvalitet och helt enkelt göra en säkrare investering:

  • Dialog. Först och främst så måste du hitta din stil på huset och utgå både från funktion och estetik. Ta hem kataloger från så många leverantörer som möjligt och hitta dina favoriter. Boka sedan in möten och se till att du får en komplett information om vad som gäller. Dialogen är väldigt viktig. Du har ofta möjligheter att själv sätta din prägel på huset och skapa den bostad du drömt om. Genom att diskutera och ventilera olika spörsmål tillsammans med leverantören så kommer du att hitta rätt. Se till att du känner att du kan påverka!
  • Entreprenad. Hur mycket kan du göra själv – och hur mycket vill du göra själv? Genom att välja totalentreprenad så slipper du göra någonting: leverantörer sköter allt som har med ditt nyckelfärdiga hus att göra. Du behöver bara se till att det finns ett bygglov och en grund att ställa huset på – resten sköter företaget du anlitar. Vill du bygga på egen hand så kan du exempelvis resa stommen genom företaget och sköta all interiör snickring på egen hand. Tänk på att om du vill anlita hantverkare så kommer det att kräva en hel del planering. Du måste se till att deras olika arbeten synkas och att ingen står sysslolös och väntar in en annan. Sysslolösa hantverkare är dyra hantverkare!
  • Läs omdömen och kontakta referenser. Ett måste! Du måste kolla upp leverantörens tidigare jobb och hur pass nöjda kunder de har. Försök gärna att få till stånd ett möte där du kanske ges möjlighet att besöka någon som valt ett nyckelfärdigt hus från leverantören. Det ger dig en bra bild av vad du kan förvänta dig. Kolla även omdömen på nätet – dessa kan säga en hel del om man läser mellan raderna.
  • Besiktning. Anlita alltid en extern besiktningsman i samband med att huset är färdigställt. I avtalet bör det även finnas garantier inkluderade. Gällande det senare så ska det innebära att du har en trygghet. Börjar exempelvis taket lägga inom ett år så ska företaget givetvis ordna detta utan några extra kostnader.
Kategorier
Juridik

När behöver jag en advokat?

I samband med att man misstänks för ett brott som kan leda till fängelse i minst sex månader så har man rätten till en offentlig försvarare. Detta innebär att Tingsrätten utser en advokat som för ens talan i rätten. Det är en grundbult i vårt demokratiska och rättssäkra samhälle: alla ska, oavsett kön, bakgrund eller inkomst, kunna få en rättvis rättslig prövning och en advokat är något som möjliggör detta.

Man kan även lämna in en egen ansökan om offentlig försvarare och genom detta välja en advokat som man anser bättre lämpad att sköta försvaret. Här måste emellertid den ansökan godkännas av Tingsrätten, men det är ytterst sällsynt att man nekas detta.

Är man misstänkt, anhållen eller häktad för vapenbrott, sexualbrott, narkotikabrott eller exempelvis mord, eller misshandel och står inför ett straff som kan leda till ett fängelsestraff om minst sex månader så är det således ett läge där man kommer att komma i kontakt med en advokat genom rätten till en offentlig försvarare och där dennes arvode bekostas av statliga medel. Man behöver inte betala ur egen ficka, men blir man döms då kommer man att tvingas betala tillbaka – till staten – delvis eller det fulla beloppet.

Målsägandebiträde – välj en advokat

En advokat kan även behövas om man står på andra sidan och där man blivit utsatt för ett brott. Då kallas man för målsägande och man kommer genom detta att bli förhörd av polis samt i samband med rättegången. Som målsägande har man rätt till en målsägandebiträde och detta i form av en jurist eller advokat som deltar vid alla förhör och som bidrar med sin kunskap och expertis i alla rättsliga frågor. Även här bekostas arvodet av staten och man betalar ingenting som målsägande. Det är viktigt av flera olika skäl att man anlitar en advokat för detta och det gäller oavsett vilket brott man blivit utsatt för.

Ser man till exempelvis sexualbrott så blir det extra viktigt. Många kvinnor som utsatts för sexualbrott upplever att man inte blir tagen på allvar. Frågor kan komma att handla om vad man hade på sig, hur mycket man druckit samt om hur den sexuella historiken ser ut – både i samband med polisförhör och i samband med att den misstänktes advokat frågar ut en i rätten. Dessa frågor är irrelevanta och kan med lätthet avledas av det målsägandebiträde man valt.

Denne advokat fungerar dessutom som ett stort stöd genom hela processen och blir en axel att både luta sig – och gråta ut – mot då det stormar som värst. Genom att anlita en erfaren advokat som målsägandebiträde så ökar chansen att man får rättslig upprättelse genom en fällande dom.

Kategorier
Allmänt

Målare Stockholm – så lyckas du med ditt måleri

Många som vill måla om hemma gör det med helt fel inställning. Man vill bli klar och man vill bli det så fort som möjligt. Vilket är logiskt sett till att en målning för med sig enorma fördelar och att det har en förmåga att totalt förändra uttrycket i en bostad – till en ganska rimlig peng dessutom. Felet ligger i att man inte kan påskynda ett måleriprojekt och att det, helt enkelt, måste ta den tid det tar. 

För att lyckas så måste man måla lite som en riktig målare i Stockholm gör och ta lärdom av hur riktiga proffs tar sig an ett projekt. Det finns några tydliga detaljer som sticker ut om man jämför hur en lekman arbetar med hur en professionell målare i Stockholm gör det. Låt oss titta på några uppenbara detaljer: 

Så agerar en målare i Stockholm 

  • Planering och grundarbete. En målare i Stockholm planerar projektet från grunden. Vilket innebär att han har all utrustning, alla verktyg och allt annat som krävs för att lyckas. Inte sällan så kan privatpersoner glömma olika saker och tvingas åka fram och tillbaka mellan hem och bygghandeln. Vilket, så klart, gör att allt tar längre tid. En målare i Stockholm lägger även ner väldigt mycket tid på att täcka exempelvis golv, tak och lister så att inget spill hamnar över dessa. Därefter kommer det absolut viktigaste – Grundarbetet. 
  • Grundarbetet: Ser man till hur privatpersoner agerar i samband med att en yta ska förberedas så handlar det mest om lite pliktskyldigt skrapande och slipande. Man spacklar igen håligheter och slipar bort kanter. Det stora fokuset ligger på att få börja måla. En målare i Stockholm däremot – han vet vikten av förbereda ytan. Rent konkret så kan man översätta detta till att målaren lägger 80% av tiden på att slipa, spackla, tvätta och grundmåla väggen. Du som lekman kanske disponerar 20% av din tid på detta. Däri ligger den största skillnaden. 
  • Målningen. En målare arbetar metodiskt och med rätt verktyg. Roller för de större ytorna, pensel längs med lister och kanter och en hörnsugga vid hörnen. Bakom exempelvis elementen så används en speciell roller som ger tillåtelse att komma åt och göra snyggt. Privatpersoner kör på med rollern så långt det bara är möjligt och använder penseln endast i nödfall. Det skapar ytor som blir ojämnt målade och där man ser flammor, fläckar och andra misstag lite varstans. Inte sällan så blir även en privatperson desorienterad: man glömmer var man målat och det innebär tjocka lager på vissa ställen – och lövtunna sådana på andra. Mycket av detta kan detekteras till det faktum att man målar på kvällen och saknar riktig belysning. 

Avslutningsvis så ser en målare även till att måla till dess att väggen är helt färdig. Många privatpersoner nöjer sig med ett- eller två varv – men det kan krävas betydlig fler än så. Målning måste få ta tid och färgen måste, hur trist det än må vara, torka mellan varven. En annan sak som en målare alltid gör är att direkt ta bort täcktejp från listerna. Den bränner fast annars och det innebär en massa extrajobb. Så, med dessa jämförelser och tips till hands så hoppas vi att du nästa gång målar som en riktig målare i Stockholm och får samma perfekta resultat som en sådan. Lycka till! 

Kategorier
Allmänt

Hälsokontroller Stockholm – få nycklar till ökat välmående

Vi lever i en tid där allting går väldigt fort. Vi hämtar information på nolltid, vi förväntar oss att alla personer ska hålla ett visst tempo och vi saknar ofta tålamod med saker som går långsamt. Detta gör att vi aldrig riktigt ges ett tillfälle att andas och hitta harmoni i vardagen. Vi lever på högvarv och i kombination med att vi hela tiden jämför oss med andra så skapas det krav på prestation: vi ska vara perfekta – i alla led. Vi ska träna, vi ska hinna vara de absolut bästa föräldrarna och vi ska utöver detta även vara grymma medarbetare som hela tiden siktar mot toppen. 

Jobb blir vardag – vardag blir jobb. Att de linjerna suddats ut skapar än mer stress och press. Vi kopplar inte bort jobbet under våra lediga stunder och detta kan få direkt förödande konsekvenser. Varningsklockorna finns där, men då uppfattar dessa eller tar dem på allvar. Därför ser man att utbrändhet, ångest, depressioner och andra psykiska problem hela tiden ökar. Detsamma gäller för den fysiska statusen. Vi i västvärlden mår sämre än någonsin rent fysiskt. 

Hälsokontroller i Stockholm ger tydliga svar gällande övervikt, fetma, dåliga värden på både blod och lever, högt blodtryck och hög puls. Våra kroppar är gjorda för rörelse, men dagens stillasittande jobb tillfredsställer inte detta behov på ett naturligt sätt. Att vi dessutom äter sämre än någonsin tidigare tar även det ut sina spår – folk i gemen hinner inte laga mat från grunden: det är bättre att köpa halvfabrikat och både tillaga och äta snabbt. Det handlar om onda cirklar som måste brytas. Frågan är hur? 

Hälsokontroller i Stockholm är ett startskott 

Vi nämnde hälsokontroller ovan och det är långt ifrån en slump att fler och fler privatpersoner och fler och fler företag börjat snegla åt sådana. Hälsokontroller i Stockholm ger tydliga svar på hur man mår rent fysisk, men även hur man mår mentalt. 

Det senare innebär att man ges en möjlighet att diskutera med en terapeut hur man mår, hur man upplever stress och om man exempelvis känner problem med nedstämdhet eller ångest, om man har sömnproblem och om det exempelvis finns något typ av självmedicinering med i bilden. Det senare kan exempelvis innebära att man dricker lite för mycket alkohol för att ta udden av det onda och det som trycker en. Vilket sällan är en bra lösning. Skulle man vid ett sådant samtal uppvisa problematik så erbjuds man också hjälp i form av vidare samtal med en terapeut inom KBT. Det gör skillnad. 

Samma sak gäller för den fysiska delen. Vad händer om du exempelvis har för högt blodtryck, visar risker för diabetes eller där du exempelvis har levervärden som inte är bra? Här ges du framförallt en perfekt möjlighet att förändra ditt liv. Problemen är upptäckta i tid och du kan exempelvis söka dig till den vanliga sjukvården för mer ingående undersökningar och åtgärder i syfte att bli bättre. De problem som upptäcks har upptäcks i tid och just den detaljen är ofta avgörande. Hälsokontroller gör skillnad och skapar ett bättre välmående. Både hos privatpersoner och för företag som kan starta ett förändringsarbete inom sfären för den arbetsmiljö de erbjuder. Det gör att exempelvis kostsamma sjukdagar kan förhindras i framtiden.

Kategorier
Renovering

Är det dags att renovera köket?

Köket är husets hjärta och mycket tid spenderas där. Då är det skönt att ha ett kök man trivs med. För att få ett fräsch och väl fungerande kök så får man helt enkelt utföra en köksrenovering.

En köksrenovering kan se ut på många sätt, det kan vara en helrenovering eller en uppfräschning av det man redan har i köket. En helrenovering är så klart det dyraste alternativet, men har man stått ut med ett slitet kök länge så kan det vara det enda rätta att göra. En sak man kan ha i åtanke är att med ett nyrenoverat kök så kommer huset att få ett högre värde, så det kanske är väl spenderade pengar ändå.

Vid en helrenovering slänger man ut precis allt i köket och fokuserar på all interiör som då även inkulderar väggar, tak och golv. När väggar, tak och golv är renoverade så kan man börja tänka på att sätta in det nya köket och det görs bäst med hjälp från en hantverkare.

En mindre renovering blir en hållbar renovering

Vill man istället satsa på en mindre renovering så gör man både miljön och sitt bankkonto en tjänst eftersom man sparar på pengar men framförallt på jordens resurser. För att hålla renoveringen i en mindre skala så kan man återanvända de skåp man redan har på plats och lackera om skåpsluckorna. Med nylackerade skåpsluckor kommer köket att se ut som att det är nytt och det är ett perfekt sätt att återanvända det man redan har. Hitta mer information om köksrenoveringen på denna sida: https://www.koksrenoveringstockholm.nu/

Kategorier
Allmänt

Vad kostar det att trycka en bok?

Det är något speciellt med böcker, att försjunka i dess sidor och utforska historier. Med teknikens utveckling har det också blivit både enklare och billigare att själv trycka sin bok.

Boken som den ser ut idag har funnits sedan 400-talet efter Kristus, fast på den tiden skrev man av böcker för hand då man ville sprida dem i fler än ett exemplar. Så småningom lärde man sig dock att trycka böcker, och tekniken har utvecklats konstant sedan dess. Det var länge dyrt att trycka böcker, oavsett upplaga, men så är det inte längre idag.

Om man kan tänka sig att tumma något på utformning finns det något som kallas för digitaltryck och print on demand. För att man ska kunna sänka tryck- och produktionskostnaderna har dessa format vissa begränsningar. Det gör att man bara kan trycka ett fåtal böcker till en början, och får beställa fler efter hand. Ska man trycka en vacker konst- eller fotobok är det däremot den exklusiva offset-tekniken som gäller.

Ta in offerter från olika tryckerier

En bok måste också ha ett bra omslag som lockar läsare. Med hjälp av olika digitala designprogram kan man själv fixa layouten till sin bok. Det kan också vara bra att låta någon utomstående gå igenom texter och layout för att hitta eventuella fel och oklarheter. När boken är färdig att trycka och man ska välja tryckeri är ekonomin ofta avgörande. Man brukar enkelt kunna be om en offert via olika tryckeriers hemsidor, så det är lätt att jämföra priser.

Kategorier
Renovering

Vad kan en målare erbjuda er?

Har ni nyligen köpt er ett nytt boende? Man kan köpa sitt nya hem som ligger på drömstället, och boendet är dessutom precis så som ni tänkt er, förutom färgen. Som tur är är den enkel att byta.

Väggarna ska inte stoppa en från att köpa sitt drömhus. Har man hittat det perfekta huset är färgen på väggarna det minsta problemet. Det spelar ingen roll om det är en tapet som har lossnat helt, för det är ett enkelt problem att lösa, framförallt för målare. Varför inte vänta med att flytta in och låta målarna sätta den färg eller tapet ni själv önskar ha på väggarna? Tänk att flytta in i sitt drömhem och direkt kunna börja inreda efter sin eget tycke. Det är en väl värd investering att anlita målare om man ska måla om.

Hur mycket kostar det?

För det första spelar det väldigt stor roll var man bor i landet. Till exempel i Stockholm eller Malmö kan det vara dyrare än i en mindre stad. Normalt brukar timpengen ligga på 300 – 600 kronor, detta då innan rot-avdraget. Man kan även be om att få en offert, många erbjuder detta kostnadsfritt. Rot-avdraget gör så ni endast behöver betala 70% av arbetet, avdraget blir upp till 50 000 kronor per person/år. Är ni flera som äger huset kan alla använda sig av det. Var noga med att anlita en målare som betalar F-skatt och har kompetens för arbetet. Ni vill ha hög kvalitet på er målning. Läs mer om måleri på denna hemsida: målareöstermalm.se

Kategorier
Inredning

Braskamin för skön husvärme

Ibland behöver man värma ett helt hus och ibland vill man bara ha det lite extra mysigt. Ingen värme är som den man får av en braskamin. Den värmer skönare, doftar bättre och den fascinerar.

Det är någonting speciellt med eld. Vi är väldigt många som kan förlora oss i att sitta och titta in i lågorna i en brasa. Det är ingen överdrift att säga att eld fascinerar oss människor. Historiskt sett är det enkelt att förstå. Eld har gett oss värme och lagat vår mat i årtusenden.

Idag har vi inget reellt behov av öppen eld längre. Elektriciteten kan ta hand om vår matlagning och vår uppvärmning. Vi bor i stängda och låsta hus och behöver inte heller det skydd mot djur en öppen eld kan ge, och ändå slutar vi inte att lockas.

Ny teknik för en uråldrig uppfinning

Människan är byggd för att hitta lösningar på problem. En braskamin är helt enkelt ett smart sätt att kunna ta in öppen eld i en modern bostad. Det slutar inte heller där. Materialet i en braskamin är designat för att behålla och avge värme under lång tid. När vedträna slocknar finns värmen kvar länge.

En braskamin är en bra investering som del av uppvärmningen av ett hus. Ved är en förnybar råvara med ett anständigt pris. Exempelvis braskaminer i Borås erbjuder dessutom timtals med underhållning. En braskamin är en helhetsupplevelse, för den engagerar doftsinne, syn och hörsel medan den sprider värme och trivsel. Vad väntar du på?

Kategorier
Allmänt

Körkort är nödvändigt i Stockholm

Allt större krav ställs på att man har körkort och detta främst om man söker arbete – oavsett vilket sorts arbete det handlar om. Det kan vara ett jobb som handlar om att sitta i kassan på Ica eller ett jobb som går ut på att servera kaffe på ett kaffe och spelar ingen roll, arbetsgivare använder sig av körkort som en slags gallring då de går igenom ansökningarna för vakanta platser.

Om detta kan man tycka vad som helst, men tyvärr ser verkligheten ut så och speciellt då om man ser till Stockholm där arbetslösheten är relativt hög och där ansökningarna för vakanta arbeten således blir otroligt många. Just i Stockholm kan man annars – tack vare den välutvecklade kollektivtrafiken – skulle fästas allt mindre vikt vi denna rosa lapp; men så är alltså inte fallet.

Det svåra med att ta körkort är att ju längre man väntar – desto svårare blir det också. Detta på grund av att man sällan – som vuxen – har den tid som man måste avsätta och att det på grund av detta faktum också blir svårt. Går man däremot i gymnasiet så har man all tid i världen och kan planera sin uppkörning, sina körlektioner, sin teori och sin halkbana helt efter den dagen man fyller 18 år. Detta är också rekommendationen; ta körkortet så fort som möjligt och påbörja gärna utbildningen innan du blivit myndig – efter blir det betydligt svårare att hitta den tid som ett körkort kräver.

Ta en intensivkurs

Det finns dock vägar att gå även om man fyllt 18 och känner att man måste ta ett körkort snabbt och det bästa sättet här är att anmäla sig till en intensivkurs för körkort. Vid en intensivkurs så avhandlar man alla moment som krävs för att man ska få sitt körkort – med skillnaden att allting är koncentrerat till en- eller två veckor. Det går att anmäla sig till en intensivkurs över hela landet, även om man brukar rekommendera att man håller sig till den stad man bor i.

Bor du exempelvis i Stockholm och väljer att anmäla dig till en intensivkurs där så kommer du också undan med beloppet du tvingas lägga på logi och mat; något du skulle tvingas betala om du istället valde en annan stad. Dock; man ska även ha i beräkningen att Stockholm – på gott och ont – är Sveriges svåraste stad att köra bil i och att det av den anledningen kan vara värt att överväga en intensivkurs någon annanstans.

Menat med detta; anmäler du dig till en intensivkurs i Stockholm så kommer det att vara lite svårare att köra bil just där – men å andra sidan så kommer du att bli en väldigt skicklig bilförare som inte kommer att ha några problem att klara av trafiken i mindre städer.

Vänder vi på problemet; att du anmäler dig till en intensivkurs i en annan stad men bor i Stockholm – ja, då kommer du förmodligen att uppleva problem som ligger i att vänja sig vid tempo, osynliga regler och bilköer. På gott och ont, som sagt – huvudsaken är dock att man verkligen tar sitt körkort då detta alltid leder till något i slutändan.

Kategorier
Allmänt

Flytta endast enstaka möbler med flyttfirma och sköt resten av flytten själv

Rekommenderas att flytta endast enstaka möbler med flyttfirma och sköt resten av flytten själv? Ja, det är naturligtvis en möjlighet att göra så. I synnerhet om det handlar om enstaka möbler som man själv inte klarar av att bära – där finns det egentligen inga andra alternativ än att ta professionell hjälp.

Det är tungt att bära och det kan innebära att vissa möbler bör tas om hand av professionella bärare och av folk som har vana av flyttar. Exempelvis pianon, större soffor, värmepumpar och annat kan med fördel lejas bort i samband med en flytt och då av den två enkla anledningar: 1) man säkerställer att föremålet – möbeln – kommer fram i ett helt skick och 2) man undviker skador. Att lyfta tungt är en påfrestning på kroppen och ovana att bära tyngre saker – exempelvis nedför trappor – kan föra med sig rejäla skador. Detta både på sig själv och på andra. Där bör man definitivt överväga professionell hjälp.

Se till att flytten blir säker

En annan fördel med det valet är att man får en garanti på jobbet. Anlitar man en flyttfirma som arbetar under ansvarsförsäkring så står man också säker om någonting oförutsett inträffar. Det behöver inte innebära att något tungt tappas i samband med ett lyft. Det kan lika gärna handla om en olycka som sker längs vägen och i trafiken. Garanti och försäkring ger trygghet.

Men, det är långt ifrån givet att sådant finns. Det är upp till dig att se till att den flyttfirma du anlitar verkligen har en ansvarsförsäkring och att de ger garanti på sina jobb. Det senare bör alltid vara skriftligt. En annan viktig sak att kolla upp gäller trafikförsäkring. Tyvärr åker många flyttföretag omkring i bilar som saknar sådan: ett snabbt samtal till Trafikverket ger dig svaren. En flytt ska vara säker – ur alla möjliga aspekter.

Värdefulla möbler kan flyttas säkert

Det är inte bara tunga, otympliga möbler och föremål som kan flyttas separat genom en flyttfirma i Stockholm. Även värdefulla saker och mer dyrbara möbler kan med fördel flyttas på samma sätt. Felet många privatpersoner gör är att man flyttar dessa på egen hand och att man då är försiktigt i samband med att man bär möblerna i fråga.

Något som sedan spelar en föga roll då exempelvis den dyra Karin-fåtöljen väl ställs in i flyttbilen och där den sedan kläms fast mellan väggen och en tung byrå. Det har hänt fler än en gång att exempelvis fåtöljer, soffor, bord och lampor tagit skada vid en flytt.

Det krävs ofta en mer genomtänkt packning där man gärna spänner fast de olika sakerna i flyttbilen. Rätt emballage gör också skillnad. Det får man om man väljer den professionella vägen och låter en flyttfirma ta hand om det mest värdefulla.

Visa hur du vill ha det

Ett sista råd för dig som vill flytta tyngre – eller värdefulla – saker i samband med en flytt och ta professionell hjälp för detta: ta plats. Visa hur du vill ha det, förklara värdet på föremålen och se till att detta verkligen går in hos de som ska bära. Du kan definitivt påverka och få dem att tänka ett extra varv så att ingenting skadas.

Glöm ej heller att även en flytt av enstaka möbler och föremål ger dig möjligheten att använda Rut-avdraget. Det innebär att du kan dra av halva kostnaden för arbetet. Så dyrt blir det inte att få värdefulla – eller tyngre – möbler flyttade.